Hallgasd online

Most szól

Mr. Big

- Wild World

Hangtár

Videótár

Szerinted?

Okos döntés otthon maradni?

Igen - 49.2%
Igen :) - 50.8%

Szavazatok száma: 63
A szavazás lejárt : 30 jún. 2020 - 00:00

Általános játékszabályzat

Általános játékszabályzat

A Paprika Rádió arra törekszik, hogy játékain mindenki egyforma eséllyel vehessen részt.
Aki a Paprika Rádióban elhangzó játékokra jelentkezik, jelentkezésének tényével jelzi, hogy az alábbi játék-szabályzatot teljes mértékben érti és elfogadja.

1. Egy személy egy játékban egyszer nyerhet. Egy játéknak számít az adott zárt időszakban (pl. egy vagy két hét) azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játék vagy játéksorozat.

2. Ugyanabban a játékban nem lehet nyertes az, aki az adott játékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él.
Egy játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy játék több napon át tart.
Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.
Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy.
3. A napi nyertesek a játékot követő 30 munkanapon belül kapják meg a díjaikat.

4. Ha egy játék egy hónapnál hosszabb időtartamú, akkor egy játékos 30 naponként csak egyszer lehet nyertes. SMS beküldős játékban is csak egyetlen jelentkezést fogadunk el egy adott játékban. Digitálisan ellenőrizhető a rendszerünk, így az érvényes telefonszám alapján egy adott telefonszámról egyetlen jelentkezést fogadunk el (kivétel, ha az adott játékban ezt a tiltást feloldjuk - és ezt adásban is megerősítjük)

5. A Paprika Rádió játékaiban a nagyobb nyerési esélyegyenlőség érdekében egy játékos 30 napon belül összesen egy alkalommal vehet rész.

6. 18 évesnél fiatalabb hallgatók alkoholtartalmú ital témájú játékban nem vehetnek részt, alkohol tartalmú ital jutalomban, ajándékban vagy nyereményben nem részesülhetnek.

7. Minden  játékos kizárólag saját személyes adataival (név, személyiszám, telefonszám) jelentkezhet a játékba.

8. A nyeremények pénzre nem válthatók, továbbá ellenérték fejében nem átruházhatóak.

9. A Paprika Rádió nem felelős a jutalom, ajándék vagy díj elveszéséért, amennyiben igazolja, hogy azt az ilyen esetben szokásosan elvárható gondossággal küldte el, adta postára vagy bízott meg alkalmas vállalkozót a szállítással és kézbesítéssel. A Paprika Rádió nem felelős a küldeményért, amennyiben azt megállapodás alapján más szervezet (ügynökség, ügyfél vagy más) juttatja el a nyerteshez.Mivel a játékok szerződéses formában rögzítve vannak a Paprika Rádió és a nyereményt felajánló cég vagy egyesület között, a Paprika Rádió nem felelős a nyeremény minőségéért. A nyeremény átadása után a reklamációkat a nyereményt felajánló cég vagy egyesület felé kell továbbítani.

10. Amennyiben bármelyik játékos megsérti a jelen, vagy bármely más, a Paprika Rádió által közzétett játékszabályt, a Paprika Rádió jogosult ezen személyt valamennyi nyereményjátékából kizárni, továbbá jogosult ezen személytől bármely díj átadását megtagadni.

11. A Paprika Rádió játékszabályai bárki számára megtekinthetők a Paprika Rádió székhelyén és internetes honlapján, illetve tájékoztatást lehet kapni róluk a rádió nyilvánosságra hozott telefonszámán.

12. A Paprika Rádió minden egyes játékának lebonyolítását és a sorsolásokat a törvényben lévő szabályozásoknak megfelelően végzi. A játékok mennyisége, a nyeremények száma és értéke a megfelelő hivatalokhoz le van jelentve, a sorsolást pedig minden esetben közjegyző jelenlétében végezzük.
 
13. Minden sorsolás közjegyző felügyelete mellett zajlik. Amennyiben a kisorsolt személy a sorsolás órájában többszöri próbálkozás (3 telefonhívás) után sem érhető el, az érvényben lévő szabályzat szerint a sorsolást meg kell ismételni és az első (nem elért) kihúzott nyertes elveszíti a nyereményt és az újra kisorsolt játékos kapja azt meg. A sorsolás addig ismétlődik, ameddig sikerült elérni a nyertest és annak pontos adatait a közjegyző rögzíti. Utólagos reklamációt épp ezen okoknál fogva nem fogadunk el.

14. A Paprika Rádió munkatársai, alkalmazottai, és azok elsőfokú rokonai nem vehetnek részt a rádióban szervezett játékokban.

15. Műszaki hiba miatt adódó adatveszteség miatt nem vállaljuk a felelősséget.

16. A nyerteseknek 30 nap áll rendelkezésükre, hogy nyereményüket átvegyék a Paprika Rádió székhelyéről. A 30 napos határido lejárta után a nyeremény elévül.

17. A rádióban szervezett játékok nyerteseinek a személyes adatait a Paprika Rádió egy évig őrzi meg, és igény esetén a játékot megrendelő cég képviselőinek adhatja ki, a nyeremény átvételekor történő beazonosítás céljából. 

 

Regulament general aplicabil concursurilor

Paprika Rádió se străduiește să asigure egalitatea de șansă pentru toți participanții.
Persoanele care participă la concursurile difuzate de PaprikaRádió, prin participare, își exprimă acordul privind regulamentul concursului.
1. Participantul poate să câștige doar o singură dată în decursul unui concurs. Se consideră a fi un concurs cel desfășurat într-un termen strict prevăzut (de ex. termen de o săptămână sau două) în cadrul căruia premiul este oferit de o firma.
2. În cadrul aceluiași concurs, nu poate fi câștigător o persoană, care este membru de familie al unui alt câștigător al concursului respectiv, sau dacă împarte același domiciliu sau reședință cu acea persoană.
Se consideră un singur concurs cel care se desfășoară prin aceleași metode, cu aceeași tematică, având o durată strict prevăzută.
Membrii de familie sunt considerați a fi soțul/soția, rudenii de gradul întâi, doi și trei, copiii adoptivi, părinții și tutorii vitregi, curatorii, frații și surorile, concubinii și parteneriatul de orice fel, soții rudelor de gradul întâi, doi și trei, copii, nepoții, strănepoții, frații și surorile acestora, precum și soții acestora, logodnicii, rudele soțului sau a soției, frații și surorile acestuia, precum și soții acestora. Se consideră a fi afiliați toate persoanele care locuiesc sub același domiciliu sau reședință.
3. Câștigătorii zilnici pot intra în posesia premiilor în termen de 30 de zile de la data anunțării câștigătorilor.
4. În cazul concursurilor prin SMS este acceptată doar o singură înregistrare (prima) în cadrul unui concurs. Sistemul poate fi verificat digital, astfel putem valida doar o singură aplicare trimisă prin SMS în cadrului unui concurs (exceptând cazul în care această interdicție nu se aplică și aceasta este confirmată și în anunțul concursului).
5. Ținând cont de egalitatea de șansă pentru câștiguri în cadrul concursurilor PaprikaRádió, participanții care au câștigat un premiu nu au dreptul să participe și să câștige în alt concurs, timp de 30 de zile.
6. Participanții având vârsta sub 18 ani nu pot lua parte în concursuri care au ca tematică premii și cadouri în produse alcoolice.
7. Fiecare concurent poate participa la concursuri utilizând datele sale personale de identificare (nume și prenume, număr de telefon).
8. Premiile acordate nu pot fi transferate în bani, totodată nu pot fi echivalate cu alte produse.
9. În cazul in care premiul concursului nu se află la sediul radioului, Paprika Radio își asumă răspunderea pentru ca rezultatul extragerii să fie comunicat firmei care oferă premiul.
În cazul în care premiul concursului se află la sediul radioului, Paprika Radio, predarea acestuia se face pe bază de proces verbal de predare-primire. Preluarea premiului se face personal de câștigător sau cu autorizație de către câștigător.
Dat fiind faptul că aceste concursuri se desfășoară în baza unor contracte încheiate între PaprikaRádió și alte entități care oferă premiile, PaprikaRádió nu răspunde pentru calitatea premiilor. După predarea premiilor, reclamațiile ulterioare vor fi transmise către entitatea care a asigurat premiile.
10. În cazul în care un concurent nu respectă prezentul regulament, sau orice regulament anunțat oficial de către PaprikaRádió, acesta (radioul) este îndreptățit să excludă concurentul din concursul actual dar și din cele viitoare, timp de 30 de zile. Totodată este îndreptățit să refuze predarea premiului.
11. Regulamentul concursurilor Paprika Rádió poate fi consultat la sediul postului de radio Paprika Rádió și pe pagina web a acestuia, totodată pot fi obținute informații apelând numărul de telefon al redacției.
12. PaprikaRádióîși desfășoară activitatea privind organizarea de concursuri și extragerea la sorți a câștigătorilor conform prevederilor legale aflate în vigoare. Numărul concursurilor, numărul premiilor și valoarea acestora este declarat în mod corespunzător la autoritățile competente, extragerea la sorți se efectuează de fiecare dată în prezența unui notar public.
 
13. Fiecare extragere la sorți se desfășoară în prezența unui notar public. În cazul în care câștigătorul extras nu poate fi contactat telefonic în mai multe rânduri de încercări (3 apeluri telefonice, în interval de 15 minute) extragerea la sorți se va repeta, iar premiul câștigat de primul câștigător, aflat în imposibilitatea de a fi contactat, va fi transferat celui de-al doilea câștigător extras în urma celei de-a doua extrageri. Extragerea la sorți se va repeta atâta timp cât va fi desemnat un câștigător, și datele acestuia de identitate vor fi validate de către notarul public. Reclamațiile ulterioare în acest caz nu vor fi acceptate.
14. Angajații și rudele de gradul întâi, doi și trei ale acestora din cadrul echipei Paprika Rádió, precum și cei care au aceași reședință sau domiciliu cu angajații radioului nu vor putea participa la concursurile organizate de acesta.
15. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea datelor cauzate de erori tehnice.
16. Radioul pastreaza datele personale a jucatorilor timp de un an, la cerere acestea pot fi emise catre reprezentantii companiei care a comandat jocul, pentru revendicarea premiilor.
17. Prevederile prezentului regulament se întrăgesc cu regulamentele specifice fiecărui concurs.

Szórakozás

Sós vizes oreganó olaj kakastaréjjal?!

Megértjük, hogy elővigyázatos vagy, de az interneten keringő "hogyan állapítsd meg, hogy fertőzött vagy" javaslatok és a rémhírek helyett hallgasd inkább a híradóinkat, amelyek kizárólag hiteles forrásokra hivatkoznak és relaxálj a kedvenc zenéidre. Emellett, ha most megírod nekünk SMS-ben a teljes neved és azt, hogy mi a kedvenc időtöltésed rádiózás közben, akkor megnyerheted a Lavanda Sky által felajánlott két darab 250 lejes testfrissítő utalvány egyikét, amelyet fél éven belül bármikor felhasználhatsz! Mert a Paprika Rádió nem hagy egyedül, sőt készülünk arra az időszakra is, amikor azért, mert felelősségteljesen betartod az előírásokat, minden visszatér a normális medrébe.

És te mivel ütöd el az időt?

SMS 0744351951

Sorsolás: április 6-án.

Bárki megnézheti a Müpa koncertjeit és irodalmi estjeit

Mindenki számára megnyílik a Müpa digitális médiatára, amelyben 80 HD minőségű koncertfelvétel és több mint 40 irodalmi est felvétele tekinthető meg online, ezúttal regisztráció nélkül - közölte az intézmény. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Müpa megnyitotta médiatárát, amely a www.mupa.hu/media/video linken érhető el, és ahol regisztráció nélkül is elérhető több mint 100 koncert, előadás és irodalmi est HD minőségű felvétele.

Paprika Top 40

  1. Follow The Flow - A holnap küszöbén

  2. Deniz - Itthon maradok

  3. Chef'Special - Maybe This Is Love

  4. Topic, A7S - Breaking Me

  5. Fatal Error - Maradj velem otthon

Teljes lista >>

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.
Adatvédelmi tájékoztató RENDBEN