Hallgasd online

Most szól

Maggie Reilly

Everytime We Touch

Hangtár

Videótár

Szerinted?

Hol hallgatod legtöbbet a Paprika Rádiót?

Általános játékszabályzat

Általános játékszabályzat

A Paprika Rádió arra törekszik, hogy játékain mindenki egyforma eséllyel vehessen részt.
Aki a Paprika Rádióban elhangzó játékokra jelentkezik, jelentkezésének tényével jelzi, hogy az alábbi játék-szabályzatot teljes mértékben érti és elfogadja.

1. Egy személy egy játékban egyszer nyerhet. Egy játéknak számít az adott zárt időszakban (pl. egy vagy két hét) azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játék vagy játéksorozat.

2. Ugyanabban a játékban nem lehet nyertes az, aki az adott játékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él.
Egy játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy játék több napon át tart.
Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére és a testvér házastársa.
Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy.
3. A napi nyertesek a játékot követő 30 munkanapon belül kapják meg a díjaikat.

4. Ha egy játék egy hónapnál hosszabb időtartamú, akkor egy játékos 30 naponként csak egyszer lehet nyertes. SMS beküldős játékban is csak egyetlen jelentkezést fogadunk el egy adott játékban. Digitálisan ellenőrizhető a rendszerünk, így az érvényes telefonszám alapján egy adott telefonszámról egyetlen jelentkezést fogadunk el (kivétel, ha az adott játékban ezt a tiltást feloldjuk - és ezt adásban is megerősítjük)

5. A Paprika Rádió játékaiban a nagyobb nyerési esélyegyenlőség érdekében egy játékos 30 napon belül összesen egy alkalommal vehet rész.

6. 18 évesnél fiatalabb hallgatók alkoholtartalmú ital témájú játékban nem vehetnek részt, alkohol tartalmú ital jutalomban, ajándékban vagy nyereményben nem részesülhetnek.

7. Minden  játékos kizárólag saját személyes adataival (név, személyiszám, telefonszám) jelentkezhet a játékba.

8. A nyeremények pénzre nem válthatók, továbbá ellenérték fejében nem átruházhatóak.

9. A Paprika Rádió nem felelős a jutalom, ajándék vagy díj elveszéséért, amennyiben igazolja, hogy azt az ilyen esetben szokásosan elvárható gondossággal küldte el, adta postára vagy bízott meg alkalmas vállalkozót a szállítással és kézbesítéssel. A Paprika Rádió nem felelős a küldeményért, amennyiben azt megállapodás alapján más szervezet (ügynökség, ügyfél vagy más) juttatja el a nyerteshez.Mivel a játékok szerződéses formában rögzítve vannak a Paprika Rádió és a nyereményt felajánló cég vagy egyesület között, a Paprika Rádió nem felelős a nyeremény minőségéért. A nyeremény átadása után a reklamációkat a nyereményt felajánló cég vagy egyesület felé kell továbbítani.

10. Amennyiben bármelyik játékos megsérti a jelen, vagy bármely más, a Paprika Rádió által közzétett játékszabályt, a Paprika Rádió jogosult ezen személyt valamennyi nyereményjátékából kizárni, továbbá jogosult ezen személytől bármely díj átadását megtagadni.

11. A Paprika Rádió játékszabályai bárki számára megtekinthetők a Paprika Rádió székhelyén és internetes honlapján, illetve tájékoztatást lehet kapni róluk a rádió nyilvánosságra hozott telefonszámán.

12. A Paprika Rádió minden egyes játékának lebonyolítását és a sorsolásokat a törvényben lévő szabályozásoknak megfelelően végzi. A játékok mennyisége, a nyeremények száma és értéke a megfelelő hivatalokhoz le van jelentve, a sorsolást pedig minden esetben közjegyző jelenlétében végezzük.
 
13. Minden sorsolás közjegyző felügyelete mellett zajlik. Amennyiben a kisorsolt személy a sorsolás órájában többszöri próbálkozás (3 telefonhívás) után sem érhető el, az érvényben lévő szabályzat szerint a sorsolást meg kell ismételni és az első (nem elért) kihúzott nyertes elveszíti a nyereményt és az újra kisorsolt játékos kapja azt meg. A sorsolás addig ismétlődik, ameddig sikerült elérni a nyertest és annak pontos adatait a közjegyző rögzíti. Utólagos reklamációt épp ezen okoknál fogva nem fogadunk el.

14. A Paprika Rádió munkatársai, alkalmazottai, és azok elsőfokú rokonai nem vehetnek részt a rádióban szervezett játékokban.

15. Műszaki hiba miatt adódó adatveszteség miatt nem vállaljuk a felelősséget.

16. A nyerteseknek 30 nap áll rendelkezésükre, hogy nyereményüket átvegyék a Paprika Rádió székhelyéről. A 30 napos határido lejárta után a nyeremény elévül.

 

Paprika Rádió logópályázat

A Paprika Rádió Kft kreatív pályázatot hirdet. A Paprika Rádió 2016-ban ünnepli alapításának 10. évfordulóját, ezért a rádió arculatának, köztük logójának megújításával is támogatni kívánja az egész éves évfordulós kampányt.

A Paprika Rádió a kolozsvári kereskedelmi rádiós piac jelentős szereplője, az egyik leghallgatottabb és legsikeresebb magyar rádió Erdélyben.

A pályázat tárgya: 10 éves Paprika Rádió logó.

A logó a 10 éves Paprika Rádió arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein, valamint minden tevékenységében meg fog jelenni.

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • a 10 éves Paprika Rádió adása Kolozsváron és a város 15-20 km-es körzetében hozzávetőleg 100.000-110.000 magyar hallgatóhoz juthat el. Éjjel-nappal szerkesztett műsorral, reggel 7 és este 19 óra között pedig óránként friss hírekkel jelentkezünk. Zenei kínálatunk rendkívül színes. A múlt legnagyobb és napjaink divatos nemzetközi slágerei mellett nagyon sok magyar popzenét játszunk. Fiatal és tehetséges műsorkészítő csapatunk fő célja a szórakoztatás, de fontosnak tartjuk azt is, hogy hallgatóinkat a lehető leggyorsabban tájékoztassuk a helyi, az országos és nemzetközi eseményekről.

 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,

 • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen vagy legyen olyan változata,

 • előny, ha a korábbi logóra emlékeztet, de nem feltétel!

 • a „Csípjük Kolozsvártszlogen használata opcionális!

Hívószavak: 10 év rádiózás, életöröm, jó zene, jókedv, helyi érték, magyar közösség

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.

 • Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.

 • A pályázat egyfordulós.

 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.

 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.

 • A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.

 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül átadásra.

 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • a logó (színes és egyszín mutációja)

 • rövid magyarázó leírás, ha szükséges

 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)

 • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm

 • a logót a pályázó jpg formátumban küldi el előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj átadásától elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Pályázati adatlap: A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 18, 12 óra

 • A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 • A levél tárgya: Paprika Rádió logó tervezés

 • A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük beküldeni, amelyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be

 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be

 • amely nem valós adatokat tartalmaz

 • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA

A nyertes pályázó díja: 1 Samsung Galaxy A3 (16GB)

A pályázat elbírálása:

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

Eredményhirdetés:

A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Paprika Rádió által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

A Bíráló Bizottság tagjai a Paprika Rádió vezetősége.

További információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen tehetik fel.

Szórakozás

Nyerj tőlünk piknikező túlélőszettet!

A szabadban való tökéletes kikapcsolódáshoz adunk egy nagy tál torockói sajtkülönlegességet, egy láda Igazi Csíki Sört és egy 500 lej értékű felső kategóriás Barbecook márkájú grillsütőt!

Részletek: https://bit.ly/2Fd6BjX

Paprikás kérdőív - Mondd el a véleményed és nyerj!

Kedves hallgató! Szeretnénk a Paprika Rádió kínálatát még színesebbé és gazdagabbá tenni, ezért arra kérünk, töltsd ki az alábbi kérdőívet, mely mindössze 3 percet vesz igénybe: https://goo.gl/JBuhNs Amennyiben a kérdéssor végén megadod neved és telefonszámod, részt veszel sorsolásunkon és március 5-én, hétfőn egy értékes ajándékcsomagot nyerhetsz! A kérdőív kitöltésének határideje március 4-e, vasárnap éjfél!

Paprika Top 40

 1. Eminem ft Ed Sheeran - River

 2. Rita Ora - Anywhere

 3. Living Room - Kirakat élet

 4. Tom Grennan - Found What Ive Been Looking For

 5. Ed Sheeran + Beyonce - Perfect

Teljes lista >>